OMI

Sort by:
(OMI) NL-102C - Kềm cắt móng tay

(OMI) NL-102C - Kềm cắt móng tay

$36.99$30.59
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 16 Thương hiệu: OMI Đặc điểm kỹ thuật: Mạ Chrome, Khớp nối, Lò xo đơn
(OMI) NB-102C - Kềm cắt móng tay

(OMI) NB-102C - Kềm cắt móng tay

$34.99$30.59
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 16 Thương hiệu: OMI Đặc điểm kỹ thuật: Mạ Chrome, Khớp hộp vuông, Lò xo đơn
(OMI) AB-101C - Kềm cắt móng tay acrylic

(OMI) AB-101C - Kềm cắt móng tay acrylic

$19.99$17.90
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 16 Thương hiệu: OMI Đặc điểm kỹ thuật: Mạ Chrome, Khớp hộp vuông, Lò xo đơn
(OMI) CB-102C - Kềm cắt móng tay

(OMI) CB-102C - Kềm cắt móng tay

$21.99$18.90
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 16 Thương hiệu: OMI Đặc điểm kỹ thuật: Mạ Chrome, Khớp hộp vuông, Lò xo đơn
Jaw 14
(OMI) CB-202C - Kềm cắt móng tay lớp biểu bì

(OMI) CB-202C - Kềm cắt móng tay lớp biểu bì

$34.99$30.59
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 16 Thương hiệu: OMI Đặc điểm kỹ thuật: Mạ Chrome, Khớp hộp vuông, Lò xo kép
Jaw 14
(OMI) AB-202 - Kềm cắt móng tay acrylic

(OMI) AB-202 - Kềm cắt móng tay acrylic

$19.99$17.90
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 16 Thương hiệu: OMI Đặc điểm kỹ thuật: Mạ xám, Khớp hộp vuông, Lò xo kép