Bảo hành

Các thiết bị của chúng tôi được đảm bảo chống lại bất kỳ lỗi nào do sản xuất và tay nghề trong vòng 90 ngày kể từ ngày mua. Tuy nhiên, bảo hành của chúng tôi không áp dụng cho bất kỳ dụng cụ nào bị hao mòn bình thường, bao gồm cả sử dụng sai mục đích, bị thay đổi, mài hoặc không sạch.

Tất cả trả lại / trao đổi được chuyển đến:

Nghia Nippers Corporation
10712 Garden Grove Blvd.
Garden Grove, CA 92843

Vận chuyển

Phí vận chuyển / xử lý được xác định bởi trọng lượng và điểm đến của bưu kiện. Chi phí cũng được xem xét cho mục đích bảo hiểm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lô hàng nào không được bảo hiểm. Một số đơn đặt hàng có thể được vận chuyển trong nhiều bưu kiện. Vui lòng gọi cho Chuyên gia Chăm sóc Khách hàng của chúng tôi theo số 1-714-636-3558 nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến thông tin vận chuyển.

Bảng phí vận chuyển:

  • Tỷ giá cố định A $ 5,95: 1 đến 7 mặt hàng
  • Tỷ giá cố định B $ 12,10: 8 đến 20 mặt hàng
  • Tỷ giá cố định C $ 13,20: 21 đến 41 mặt hàng trở lên
  • Giao hàng miễn phí cho tất cả các đơn hàng từ $ 100 trở lên