Sort by:
Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-03

Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-03

$9.95
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 12, 14, 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: GreyPlated, Lap Joint, Single Spring
Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-05

Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-05

$9.95
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 12, 14, 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ xám, khớp nối, lò xo đơn
Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-07

Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-07

$9.95
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 12, 14, 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ xám, khớp nối, lò xo kép
Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-06

Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-06

$9.95
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 12, 14, 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ xám, khớp nối, lò xo đơn
Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-04

Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-04

$9.95
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 12, 14, 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ xám, khớp nối, lò xo kép
Kềm cắt da bằng thép cứng C-111

Kềm cắt da bằng thép cứng C-111

$5.45
Chất liệu: Thép cứng Hàm: 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ Chrome, Lò xo đơn
Kềm cắt da bằng thép cứng C-112

Kềm cắt da bằng thép cứng C-112

$5.95
Chất liệu: Thép cứng Hàm: 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ vàng, lò xo đơn Mẫu tương tự: D-555
Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-08

Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-08

$9.95
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 12, 14, 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ xám, khớp nối, lò xo đơn
Kềm cắt da bằng thép cứng C-118

Kềm cắt da bằng thép cứng C-118

$5.95
Chất liệu: Thép cứng Hàm: 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ vàng, lò xo kép
Kềm cắt da bằng thép cứng C-114

Kềm cắt da bằng thép cứng C-114

$6.45
Chất liệu: Thép cứng Hàm: 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ xám, lò xo đơn
Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-08

Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-08

$9.95
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 12, 14, 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ xám, khớp nối, lò xo đơn
Kềm đóng đinh bằng thép cứng N-111

Kềm đóng đinh bằng thép cứng N-111

$4.95
Chất liệu: Thép cứng carbon Hàm: 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Single Spring
Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-01G

Kềm cắt da bằng thép không gỉ C-01G

$20.95
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 12, 14, 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ vàng, Khớp hộp tròn, Lò xo đơn Mẫu tương tự: D-05G
Kềm acrylic bằng thép cứng N-118

Kềm acrylic bằng thép cứng N-118

$6.45
Chất liệu: Thép cứng Hàm: 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ vàng, lò xo kép
Nghia Nail Nipper M-01

Kềm acrylic bằng thép không gỉ N-03

$10.95
Chất liệu: Thép không gỉ Hàm: 16 Thương hiệu: NGHIA EXPORT Đặc điểm kỹ thuật: Mạ xám, khớp nối, lò xo đơn