Kềm đóng đinh bằng thép cứng N-111

$4.95
  • Chất liệu: Thép cứng carbon
  • Hàm: 16
  • Thương hiệu: NGHIA EXPORT
  • Đặc điểm kỹ thuật: Single Spring
SKU: M-18
Availability : In Stock Pre order Out of stock
PRODUCT KNOWLEDGE

Nipper Product Demo

Nipper Product Demo - Jaw Sizes

Nipper Product Demo - Different Types Laps

Nipper Product Demo - Deeply Imprinted

Nipper Product Demo - Types of Plating Layer

Nipper Product Demo - Type of Springs

Nipper Product Demo - Material

Nipper Product Demo - Types

Nipper Product Demo - Product Labeling

Nghia Nail Nippers 

Nghia Nail Nippers